homing guidance


homing guidance
i. A system in which devices built into a missile enable it to steer and keep on course toward a specific target by reacting to some distinguishing characteristic of the target, such as sound, heat, light, or radar reflectors.
An infrared air-to-air missile with its heat seeker homing head.
ii. Various types of homing guidance are active homing, passive homing, and semi-active homing guidance. It is active homing guidance if the information received is in response to transmissions from the craft, semi-active homing guidance if in response to transmissions from a source other than the craft, and passive homing guidance if natural radiations from the destination are utilized. See also passive homing guidance.
Various types of homing guidance controls.

Aviation dictionary. 2014.

Look at other dictionaries:

  • homing guidance — A system by which a missile or torpedo steers itself towards a target by means of a self contained mechanism which is activated by some distinguishing characteristics of the target. See also active homing guidance; passive homing guidance; semi… …   Military dictionary

  • homing guidance — nusitaikymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Valdomųjų naikinimo priemonių (raketų, torpedų, sviedinių ir kt.) judėjimo automatinio valdymo būdas – jų vidinės sistemos pačios kreipia NP į taikinį. Taikyti naudojama taikinio skleidžiama arba… …   Artilerijos terminų žodynas

  • homing guidance — nusitaikymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikymas, kai raketos sistema pati nukreipia ją į taikinį pagal tam tikrus taikinio požymius. atitikmenys: angl. homing guidance pranc. guidage de collision ryšiai: dar žiūrėk – aktyvusis… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • passive homing guidance — A system of guidance in which a craft or a missile is directed toward a destination by means of natural radiations from the destination. See also homing guidance …   Aviation dictionary

  • active homing guidance — A system of homing guidance wherein both the source for illuminating the target and the receiver for detecting the energy reflected from the target as the result of the illumination are carried within the missile …   Military dictionary

  • passive homing guidance — A system of homing guidance wherein the receiver in the missile utilizes radiation from the target …   Military dictionary

  • semi-active homing guidance — A system of homing guidance wherein the receiver in the missile utilizes radiations from the target which has been illuminated by an outside source …   Military dictionary

  • active homing guidance — A system of homing guidance where both the source for illuminating the target and the receivers are carried within the missile. The missile transmits a signal, which bounces back from the target and is received by the missile. The missile then… …   Aviation dictionary

  • semiactive homing guidance — A system of homing guidance in which the receiver in the missile utilizes radiation from the target, which has been illuminated by an outside source …   Aviation dictionary

  • active homing guidance — aktyvusis nusitaikymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Automatinio taikymo sistema, kurioje pirminis energijos šaltinis (radijo siųstuvas, elektroakustinis keitiklis, lazeris ir kt.) įrengtas VNP (pats spinduliuoja taikinio kryptimi energiją… …   Artilerijos terminų žodynas